fbpx

Έκθεση της Κομισιόν: Το κόστος παραγωγής ρεύματος από ορυκτά καύσιμα θα αυξάνει και από ΑΠΕ θα μειώνεται

Έκθεση της Κομισιόν: Το κόστος παραγωγής ρεύματος από ορυκτά καύσιμα θα αυξάνει και από ΑΠΕ θα μειώνεται

Αυξημένος ανταγωνισμός στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων από ΑΠΕ, βελτίωση των διασυνδέσεων και η ενοποίηση της εγχώριας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν σε χαμηλότερες τιμές χονδρικής τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές ενέργειας και το κόστος στην Ευρώπη (Energy prices and costs in Europe).

Στην έκθεση επισημαίνεται πως το χαμηλότερο κόστος προμήθειας σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση των τιμών χρήσης δικτύων καθώς και των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που συνοδεύουν την χρήση τους, επέφεραν μείωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά το 2017 για πρώτη φορά μετά το 2008.

Ωστόσο η ολοένα αυξανόμενη «έκθεση» της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ορυκτά καύσιμα φαίνεται να επηρεάζει αντιστρόφως τις τιμές προκαλώντας αυξήσεις στην χονδρική αγορά, απόρροια των αλλαγών στις τιμές των καυσίμων.

Ειδικότερα, εκτιμάται πως μελλοντικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σε ότι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (εξαιτίας των τιμών εισαγωγών και των τιμών για CO2), ενώ θα πέσει για τις ΑΠΕ – αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους επένδυσης και των τεχνολογιών. Υποστηρίζεται ότι οι τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη για επιδοτήσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ μέχρι το 2030.

Τα στατιστικά στοιχεία για το 2015 δείχνουν ότι το μερίδιο δαπάνης κεφαλαίου των νοικοκυριών για την ενέργεια (με εξαίρεση την μεταφορά καυσίμων) συνεχίζει να αυξάνει, με τα φτωχότερα νοικοκυριά να είναι περισσότερο επηρεασμένα, όπου και το σύνολο της συνολικής δαπάνης κεφαλαίου για την ενέργεια φτάνει το 10.4%.

Απεναντίας, το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις έπεσε από το 2008 μέχρι το 2015 στους περισσότερους υπό μελέτη κλάδους της οικονομίας, με την μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται σε ορισμένους ενεργοβόρους κλάδους.

Ακόμη, να σημειωθεί πως οι συναφείς με την ενέργεια φόροι συνεχίζουν να αποτελούν μια σταθερή πηγή εσόδων για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγγίζοντας το 5% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Το 2016,  280 δισεκατομμύρια εισέρευσαν στα κρατικά ταμεία (χονδρικά μιλάμε για το 1.9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ) μέσω της ενεργειακής φορολογίας.

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας : “Ασπίδα” στους εξωγενείς κινδύνους

Στα συμπεράσματα της έκθεσης σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στο να προστατευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την διακύμανση των τιμών που μπορεί να επηρεάζει ένα μεμονωμένο κράτος μέλος της Ένωσης.

Με διασυνδέσεις, αγωγούς φυσικού αερίου (αντίστροφης ροής), LNG Terminals, σύζευξη των αγορών και δυναμική τιμολόγηση δύναται να διαμορφωθεί ένα ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της εγχώριας αγοράς, ικανό να παρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις έναντι των αιχμιακών διεθνών τιμών. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν «κλειδί» για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από τις διακυμάνσεις των τιμών των συμβατικών καυσίμων στην διεθνή αγορά και των συναλλαγματικών κινδύνων.

Επιπλέον, η αξιοποίηση των εσόδων τόσο από την φορολογία όσο και από τα δικαιώματα ρύπων μπορούν να αποτελέσουν «καύσιμη ύλη» για την περαιτέρω προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε επίπεδο ΕΕ, προσμετρώντας μέτρα στήριξης της ενεργειακής φτώχειας και των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό.

Καταλήγοντας, η έκθεση τονίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο πλαίσιο επενδυτικής στρατηγικής στον τομέα της ενέργειας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει βελτιώσεις στον σχεδιασμό της αγοράς, ενισχύοντας τα στοιχεία δυναμικότητας και ευελιξίας με έμφαση στους τομείς της αποθήκευσης και της ανανεώσιμης ενέργειας.

Ως στοιχείο προς κατάκτηση ξεχωρίζει η ανάγκη χρηματοδότησης με όρους ελεύθερης αγοράς, δηλαδή με ίδια κεφάλαια της αγοράς και όχι μέσω κρατικών ενισχύσεων και επενδύσεων.

 

Πηγή: https://energypress.gr

Η εταιρεία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009 από το Μαυρίδη Γρηγόρη, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στόχος

Η εταιρεία θέλει να συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών εθνικών στόχων  εφαρμόζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά

Οι εγκαταστάσεις μας ξεπέρασαν κάθε άλλη εγκατάσταση πανελλαδικά* καθώς παρήγαγαν το 2017 έως και 16.500kWh ανά 10kW, δηλαδή 15% περισσότερο από κάθε άλλη αντίστοιχη εγκατάσταση

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Εστίας 2, Κοζάνη - M. Ψελλού 11, Θεσσαλονίκη - Τσιμισκή 6Α, Αλεξανδρούπολη Τηλέφωνο: +302312315301, +302461461301, +302551151301